Liputuspäivät

Suomessa liputuspäivät voidaan jakaa kolmeen ryhmään, virallisiin liputuspäiviin, sisäministeriön suosittelemiin ns. vakiintuneisiin liputuspäiviin ja sisäministeriön erikseen kyseiselle vuodelle suosittelemat liputuspäivät. Lisäksi Suomessa on erikseen omat liputuspäivät Ahvenanmaan lipulla(3 kappaletta) ja Saamen lipulla(12 kappaletta).

Suomen lippu pyhäpäivät.fi

Mikä liputuspäivä tänään on?

Alla on luettelo Suomen liputuspäivistä vuonna 2020, siitä pystyt helposti tarkistamaan miksi tänään liputetaan. Listassa on merkitty mustalla viralliset ja suositellut liputuspäivät ja vihreällä suositellut liputuspäivät.
Viralliset liputuspäivät Suomessa vuonna 2020

 • 5.2. J. L. Runebergin päivä
 • 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
 • 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
 • 9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
 • 27.4. kansallinen veteraanipäivä
 • 1.5. vappu eli suomalaisen työn päivä
 • 9.5. Eurooppa-päivä
 • 10.5. äitienpäivä
 • 12.5. J.V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 • 17.5. kaatuneitten muistopäivä
 • 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä
 • 20.6. juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
 • 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
 • 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
 • 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
 • 6.11. svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
 • 8.11. isänpäivä
 • 20.11. lapsen oikeuksien päivä | suositeltu liputuspäivä
 • 6.12. itsenäisyyspäivä
 • 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä

Liputuspäivät Ahvenanmaan lipulla

 • 30.3. Ahvenanmaan demilitarisoinnin ja neutralisoinnin juhlapäivä
 • 26.4. Ahvenanmaan lipun päivä (huhtikuun viimeinen sunnuntai)
 • 9.6. Ahvenanmaan itsehallintopäivä

Liputuspäivät Saamen lipulla

 • 6.2. Saamelaisten kansallispäivä
 • 2.3. Suomen saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 22.3. Marian ilmestyspäivä, saamelaisten perinteinen juhlapäivä
 • 20.6. Juhannuspäivä, yleinen juhlapäivä
 • 9.8. YK:n kansainvälinen alkuperäiskansojen päivä
 • 15.8. Saamen lipun hyväksymispäivä
 • 18.8. Saamelaisneuvoston perustamispäivä
 • 26.8. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 9.10. Norjan saamelaiskäräjien perustamispäivä
 • 9.11. Saamelaisvaltuuskunnan perustamispäivä
 • 15.11. Ensimmäisen saamelaisen valtiopäivämiehen Isak Saban syntymäpäivä
 • 29.11. Elsa Laula Renbergin syntymäpäivä